tipozero

agenda!

Brussel —
eerste indruk…
Brussels —
first impression…

We trokken met illustrator Jan Van der Veken op kroegentocht door de Brusselse binnenstad. Jan schetste 12 interieurs op één namiddag en avond. Een marathon met meer potloden dan pinten… De schetsen werden omgezet in 2-kleur penseeltekeningen die  verschijnen op de tussenbladen van een agenda die we maken in samenwerking met drukkerij Gillis. Steunkleur in offset, zwart in typo. De tekst is handgezet uit Scotch Roman en Univers Bold. De cijfers zijn Poster Bodoni.
We took illustrator Jan Van der Veken on a marathon through downtown Brussels. Jan made sketches of twelve pubs in one afternoon and evening. The final versions – two colour brush drawings – are now being printed on divider pages of a diary we produce in collaboration with Gillis Printing. Spot colour in offset, black in letterpress. Text is hand set in Scotch Roman and Univers Bold. Figures are Bodoni Poster.

esperance1esperance3esperance4esperance5

TypeRider

Tatoed backbones

gottmercrop

Gottmer editions, 1950 — A few weeks ago my friend Stijn took me to Damplein, in Antwerpen Noord. One side of the square is backed by a sloped wall, the side of the exit of the high-speed railway tunnel towards … Continue reading

SignBox

hililola?

DSCN7472plus

highlights from the lowlands

Gids voor deelnemers aan een driedaagse tour door het Vlaamse en Nederlandse theaterlandschap met internationale professionals. Het format van deze publicatie voor Kunstenpunt kan door de opdrachtgever zelf in huis worden gereproduceerd voor andere events. In nauwe samenwerking met Hilde Princen.

Participants guide to a three day tour through the flemish and dutch theater landscape with international professionals. Made for Flanders Arts Institute, the format can be reproduced in-house on future and different events. In close harmony with Hilde Princen.